صفحه اصلی > اکریلیک ترموست

رزین های اکریلیک ترموست

رزین های اکرلیک ترموست حاصل پلیمر استرهای اسید اکرلیک و یا اسید متا اکرلیک می باشندکه با خود و یا با یک کوپولیمر دیگری که دارای عامل فعال ئیدروکسیل کربوکسیل متیلول آمید و یا اپوکسی می باشند تحت حرارت کراس لینک نموده و تشکیل یک فیلم سختی را می دهند.

رزین های اکرلیک ترموست پلیمرهایی با زنجیر نسبتاً کوتاه و گروه فعال متنوعی می باشندکه تحت شرایط و حرارت معین به دیگر رزین های فعال که دارای عامل و گروه های فعال می باشند وارد واکنش می گردند .وزن مولکولی متناسب با کوتاهی زنجیر پلیمر می باشد که درنتیجه مقدار درصد جامد بیشتر و لذا کاربرد عملی بیشتر خواهد شد.

رزین های اکرلیک توموست با رزین های آمینو اپوکسی و وینیلی امتزاج پذیر بوده اما با الکید لانگ امتزاج پذیر نمی باشد.همچنین رزین های اکرلیک در ماینرال اسپریت قابل حل نیستند ولی در تولوئن و زایلن استرها و کتون ها قابل حل هستند و در الکل ها کم محلول می باشند.

رنگ های اکرلیک براقیت و حفظ براقیت خوبی دارند و مقاومت شیمیایی بیشتری از اکرلیک های ترموپلاست دارند. البته مقاومت بیرونی کمتری دارند.

کاربرد رزین ها:

ü     از رزین های اکرلیک معمولا به همراه رزین های اپوکسی در: ساخت رنگ هایی که فیلم آن محکم و انعطاف پذیری سختی و مقاومت شیمیایی خوبی داشته باشند مثل وسایل آشپزخانه و وسایل تزئئنی فلزی استفاده میگردد.

ü     رزین های اکرلیک ترموست معمولاً به همراه رزین های ملامین و اوره مصرف می گردند تا فیلمی سخت براق و محکمی بوجود آورندکه بیشتر در رنگ های اتومبیلی استفاده می گردد و یا یخچالها و وسایل آزمایشگاهی.

خواص:

خواصی که رنگ های اکرلیکی کوره ای دارند شامل: فیلم آن سخت و محکم می باشد،  آنتی استاتیک هستند، مقاومت شیمیایی به حلال ها و عدم نیاز به آستر.

 

دانلود

PRS-AC-130