صفحه اصلی > اکریلیک ترموپلاست

 رزینهای اکریلیک ترموپلاست

 رزین های اکریلیک ترموپلاست حاصل پلیمراسترهای اسید اکرلیک و یا اسید متا اکرلیک می باشند.رزین های اکرلیک  ترموپلاست ساختمان مشابهی با رزین های ترموست دارند با این تفاوت که بر خلاف آن ها فاقد هرگونه گروه فعال بوده  و دارای وزن مولکولی زیادی می باشند و همچنین بوسیله مکانیسم تبخیر حلال خشک می شوند که رنگ آن مناسب  برای سطوح فلزی، پلاستیکی (سطوح ABS,PP,PE)، کاغذ، پارچه و سایر وسایل ساختمانی می باشد. این رزین ها دارای رنگی روشن با شفافیت عالی هستند ومیل به واکنش کمی با پیگمنت ها دارند

 حلال های مصرفی به همراه رزین های اکرلیک ترموپلاست تقریباً مشابه با حلال های ترموست می باشد. رزین های اکریلیک ترموپلاست با آلکید بلند روغن، کلروکاچو و آمینورزین ها امتزاج پذیر نمی باشند و با آلکید کوتاه  روغن اندکی امتزاج پذیر است.

دانلود

PRS-AC-100

دانلود

PRS-AC-103

دانلود

PRS-AC-104

دانلود

PRS-AC-105

دانلود

PRS-AC-110

دانلود

PRS-AC-112

دانلود

PRS-AC-115

دانلود

PRS-AC-116

دانلود

PRS-AC-117

دانلود

PRS-AC-119