صفحه اصلی > محصولات

 رزین های اکریلیک

 رزین های اکریلیک محصول پلیمریزاسیون اسید های اکرلیک متا اکریلیک و مشتقات آن می باشد که تفاوت اسید متا اکرلیک با اسید  اکرلیک در این است که در اسید متا اکرلیک گروه متیلی به جای اتم هیدروژن کربن اکریلات نشسته است. از آنجا که مونومرها و مشتقات آن  دارای یک باند دوگانه اتیلینی در ساختمان خود هستند لذا قادر به تشکیل پلیمر با وزن مولکولی زیاد از طریق رادیکال های آزاد می باشند 
 دو سیستم اکرلیکی داریم: ۱- سیستم حلالی ۲-
سیستم امولسیونی
 
 رزین های اکرلیک در سیستم حلالی به دو گروه عمده ترموپلاست و ترموست تقسیم میشود.